Zeker, mochten we twee bevallingen te gelijker tijd hebben of uitval zijn wegens ziekte/verlof/vakantie/bijscholingen, zullen we dit als eerste proberen op te vangen binnen ons
team, zodat je een bekend gezicht ziet. Lukt dit niet, dan hebben we een achterwacht regeling met praktijken uit de regio.