Medische echo

Er zijn verschillende soorten medische echo’s.
Zoals de 13 weken en de 20 weken echo, hier kun je meer over deze onderzoeken lezen.
De prenatale screeningsecho’s worden bij een screeningsbureau uitgevoerd. Wij werken voornamelijk samen met het VCN (verloskundig centrum Nijmegen) en Esperance (Arnhem-Lent).
Het VCN heeft een dependance heeft bij ons in het gebouw op dezelfde verdieping. Daardoor kunnen we alle echo’s onder één dak plaats vinden.

Soorten medische echo’s

Naast de prenatale screenings echo’s zijn er ook andere medische echo’s. Zoals de vroege echo (vitaliteitsecho), termijnecho, placentalokalisatie, een groeiecho en een liggingsecho.

De vroege echo, de termijnecho, de placentalokalisatie, de groeiecho en de liggingsecho worden uitgevoerd in onze praktijk.
Deze echo’s worden gemaakt op indicatie, soms worden deze indicaties al in het begin van de zwangerschap gesteld. Soms ontstaan deze indicaties tijdens de zwangerschap.

Termijnecho

Elke zwangere in onze praktijk krijgt een vroege echo (rond de 7-8 weken) en een termijnecho aangeboden.
Bij de vroege echo, ook wel vitaliteitsecho genoemd wordt er gekeken. Soms met een inwendige echo, of het hartje van de baby klopt, of het kindje op de juiste plaatst zit en, niet geheel onbelangrijk, of het 1 of meerdere kindjes zijn.

De termijnecho krijgt elke zwangere bij ons in de praktijk. Vroeger werd dit de 12 weken echo genoemd, tegenwoordig maken we deze echo liever rond de 10-11 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt de uitgerekende datum vastgesteld en zullen we op verzoek de nipt, 13 weken echo, 20 weken echo en het zwangerschap lab regelen.

Voor de overige medische echo’s geldt dat er een indicatie moet zijn.
Een reden om medische echo te maken is bijvoorbeeld: een laag liggende placenta die ontdekt is bij de 20 weken echo. Dan wordt er een placentalokalisatie ingepland bij 32/34 weken.

Groei echo

Een groei echo wordt ingepland wanneer wij met het uitwendig onderzoek verwachten dat het kindje wat kleiner of juist wat groter is. Ook wanneer je vorige kindje wat zwaarder was kan dit een reden zijn voor een groei-echo.

Wanneer we twijfelen over de ligging van de baby of bij de pretecho zien dat de baby in stuit ligt, zullen we bij 35 weken een liggingsecho plannen, om de ligging van de baby te bepalen en wanneer nodig samen met jou een plan te maken.